Quy trình lấy Sữa Ong Chúa

  • * QUY TRÌNH LẤY SỮA ONG CHÚA CỦA TRẠI ONG TIẾN THANH (BẢO LỘC - LÂM ĐỒNG)

Bước 1 : Người công nhân nuôi Ong dùng kim nhỏ để di chuyển những con ấu trùng từ tổ Ong vào những ổ ong chúa giả, khoảng 60-90 ổ ong chúa giả được làm bằng plastic được gắn vào một khung gỗ còn được gọi là khung cầu.

      

            Bỏ ấu trùng vào ổ Ong chúa giả                           Các ổ Ong chúa giả được gắn vào khung cầu

Bước 2: Người nuôi ong bỏ khung cầu vào lại tổ ong, để Ong thợ nhả Sữa ong chúa vào những ổ Ong chúa giả trong mấy ngày kế tiếp. Sau 02 đêm để trong thùng ong, ngày thứ 03 khung cầu được lấy ra để thu hoạch Sữa ong chúa. Những ổ Ong chúa giả bây giờ đã có đầy Sữa Ong chúa ở bên trong.

     

                 Bỏ khung cầu vào tổ ong                                   Sữa ong chúa đầy trong ổ Ong chúa giả

Bước 3: Người công nhân cắt nắp những ổ ong chúa giả

Cắt nắp ổ Ong chúa giả

Bước 4: Tiếp theo họ gắp ấu trùng ra trước khi lấy Sữa Ong chúa. 

 

Lấy ấu trùng ra từ ổ Ong chúa giả

Bước cuối cùng : Người công nhân dùng dụng cụ để lấy Sữa Ong chúa ra và cất ngay vào tủ đá lạnh bởi vì Sữa ong chúa dạng lỏng rất dể bị hư.

Lấy Sữa Ong chúa ra